Represe jako nová prevence sociálních problémů? Ke vztahu mezi welfare a prisonfare v teorii Loïca Wacquanta

Radka Janebová

Medailon autorů:

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí. 

Anotace:

CÍLE: Cílem příspěvku je diskutovat, zda a jak dochází k vytlačování sociální politiky (welfare) politikou trestní (prisonfare) v České republice. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem je kritika neoliberalismu Loïca Wacquanta. Klíčová pozornost je zaměřena na fungování trestní politiky neoliberálního státu. METODY: Text je koncipován jako teoretická stať zkoumající analogie mezi vývojem prisonfare v USA a v České republice. VÝSLEDKY: Analýza situace ukázala, že řadu indikátorů prisonfare lze nalézt i v České republice, ale zároveň je třeba reflektovat limity Wacquantovy teorie mimo USA. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovnice a pracovníci by měli dopady neoliberální trestní politiky na své fungování začít co nejdříve reflektovat zejména ve vztahu ke kontextu, ve kterém pracují, ale i ve vztahu k fungování jejich profese.

Klíčová slova:

sociální práce, neoliberalismus, trestní politika, prisonfare, welfare

s. 5–21

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné