Taylorismus a řemeslnost v sociální práci

Geert van der Laan

Medailon autora:

Prof. dr. Geert van der Laan je v ČR známý svou knihou „Otázky legitimizace v sociální práci“, která se dočkala v Nizozemí sedmi vydání a byla přeložena do němčiny a do češtiny. V současnosti působí na Universiteit voor Humanistiek v Utrechtu a na Fontys Hogescholen v Eindhovenu. Má i vlastní poradenskou praxi. Vědecky se zabývá profesionalizací v sociální práci; společenskou legitimizací sociální práce; vztahem mezi jednáním profesionálních poskytovatelů sociální péče, organizací a sociální politikou; znalostním managementem a vztahy mezi praxí založenou na důkazech a důkazech založených na praxi (evidence-based practice a practice-based evidence).

Abstrakt:

Koncem osmdesátých let byl v nizozemské sociální práci zahájen proces racionalizace. Jedná se o poněkud mechanistický přístup k organizaci a metodickému jednání. Je patrný návrat ke klasické sociální technologii a tayloristickým modelům managementu. Existuje pro tuto racionalizaci alternativa? V tomto článku je vedena obhajoba řemeslnosti v sociální práci.

s. 50 – 56