Zdroje podpory sociálního začleňování: perspektiva sociálních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje

Zuzana Stanková

Medailon autorů:

Mgr. Zuzana Stanková vystudovala obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V současné době je doktorskou studentkou oboru Sociální práce tamtéž. Ve své disertační práci se věnuje situační analýze zdrojů pomoci obyvatel sociálně vyloučených lokalit na území Moravskoslezského kraje. 

Anotace:

CÍLE: Cílem prezentovaného kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak sociální pracovníci působící v sociálně vyloučené lokalitě interpretují zdroje podpory, které by dle jejich chápání mohly vést k procesu sociálního začleňování. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickými východisky výzkumu je sociální vyloučení, sociální začleňování a zdroje podpory řešení sociálního vyloučení. METODY: Využitou metodou analýzy dat byla situační analýza. VÝSLEDKY: Výsledky představují zdroje podpory, které by mohly vést k procesu sociálního začleňování perspektivou sociálních pracovníků intervenující v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje. Výsledky jsou prezentovány pomocí kartografické mapy situace. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výzkum ukazuje, že možným řešením sociálního začleňování na místní úrovni musí být posílení sociálních zdrojů, metod sociální práce a koordinace aktérů sociálně vyloučených lokalit.

Klíčová slova:

sociální začleňování, sociálně vyloučené lokality, situační analýza, sociální vyloučení, zdroje podpory

s. 61–78

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné