GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD 2023

Datum / čas
08.06.2023
9:00 - 15:30

Místo konání
Multifunkční centrum, Kampus Univerzity J. E. Purkyně


Konference GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD 2023 je určena pro všechny pečující o seniory ze sociální i zdravotní péče.
Moderátory a garanty akce jsou MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc., internista, geriatr, publicista a Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA.

Přijďte se na inspirující přednášky s bohatými zkušenosti kolegů z praxe, nové trendy, diskusní kulatý stůl, možné přístupy k řešení problémů a mnoho dalšího ve třech blocích:

  1. NADĚJE A ÚSKALÍ PALIATIVNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH – problémy a příklady dobré praxe.
  2. DOPAD CHUDOBY NA POSKYTOVÁNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.
  3. A KDO SE POSTARÁ O NÁS? – techniky regenerace.

Konference se koná se pod záštitou Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje a Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, pořádá DTO CZ s partnery Krajským úřadem Ústeckého kraje, Magistrátem města Ústí nad Labem, Krajskou zdravotní, a.s., VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem,
REHOSem Nejdek, OSTROVem ZDRAVÍ – Nemocnice Ostrov, HEZKÉ DOMY – Lovosice, Psychiatrickou léčebnou Petrohrad.

Registrovat na konferenci se můžete zde  https://gdsz.dtocz.cz/

Určitě si GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD nenechte ujít a přijeďte do červnového Ústí nad Labem.