Hradecké dny sociální práce 2021

Datum / čas
23.09.2021
9:30 - 17:30


Téma: Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci

Datum, místo a způsob konání

23. září 2021
Hradecká 1227, Hradec Králové

Z důvodu trvající epidemiologické situace bude konference probíhat online, a to prostřednictvím živých přenosů s možností diskuzí s přednášejícími.

Program:

9:30-10:00 přihlašování účastníků do zoom místností

10:00–10:45 Slavnostní zahájení konference
10:45–11:45 Hlavní referáty. Úvodní referát pronese prof. Malcolm Fisk + následující diskuze

12:00-17:30 Doprovodný program
14:00–17:30 Jednání v sekcích

Tematické okruhy jednotlivých sekcí:

1. Politické výzvy pro oblast sociální práce.

2. Ekonomické výzvy pro oblast sociální práce.

3. Sociální a zdravotní kontexty a COVID jako výzvy pro oblast sociální práce. Biopsychosociální a spirituální kontexty současnosti jako výzvy pro sociální práci.

4. Technologické výzvy pro sociální práci ve 21. století.

5. Právní a legislativní výzvy (překážky a příležitosti). 

6th section – Political, economic, social and technological challenges for social work. International Issues of Social Work

Více informací o konferenci najdete zde.