Jak zvyšovat kompetence pečujících a co nám takový přístup přináší? (webinář)

Datum / čas
24.02.2021
17:00


Příprava a implementace doporučení MSPP v době pandemie COVID-19 zviditelnila, jak je důležitá podporu pečujících. A také to, že to jde i distančně. Zviditelnila rodiny, které lze podporovat na dálku a dát jim do rukou kompetence, které za normálních okolností vykonávají profesionálové. Pokud takovéto rodiny dobře vytipujeme, dobře podpoříme a zkompetentníme, dovolíme si zažít pocit dobrého mentora. Pocit hrdosti pečujícího, že péči výborně zvládl, že mohl udělat co nejvíce to šlo, a také pocit mentora, který dobře podpořil.

Cílem je nalezení metod,  jak podporu pečujících povznést na další úroveň. Jak vybrat rodiny, kterým pomocí představených nástrojů můžeme zvyšovat kompetence a jaké jsou další vedlejší produkty takovéto podpory (např. navýšení kapacity bez nutnosti snižování kvality poskytované služby, rychlost provedené intervence apod.).

Webinářem provede Mgr. Jitka Kosíková. Specializovaná dětská sestra. Do roku 2020 koordinovala dětský paliativní tým domácího hospice Cesta domů, z.ú. a je koordinátorkou rozšíření domácí dětské paliativní péče ve Středočeském kraji. Je vedoucí odborného týmu domácí dětské paliativní péče v rámci Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Více o registraci a přístupu zde.