KONFERENCE CESTA KE STABILITĚ RODINY

Datum / čas
16.06.2022
0:00


Vážení příznivci rodin a rodinné politiky,

dovolujeme si pozvat všechny, kterým leží na srdci spokojený život v rodině a k němuž patří i zvládání krizí na konferenci s názvem

CESTA KE STABILITĚ RODINY ANEB NEMUSÍ TO KONČIT ROZVODEM. Konference se koná ve čtvrtek 16.6. 2022 v Praze ve Fortně na Hradčanech.

Budeme se za účasti soudců, pedagogů a mediátorů bavit o tom, co všechno je potřeba k tomu, aby se mladí lidé nebáli rodinu zakládat a aby co nejvíce lidí mohlo uskutečnit svoje rodinná přání. Nebudeme zavírat oči před existujícím stavem, ale také bude rozvíjet úvahy o tom, jak negativním jevům předcházet.

Těm, kteří se zabývají rodinnou politikou i profesně, nabídneme pestrý obraz pohledů odborníků na primární prevenci rozpadu rodiny.

 

Konferenci pořádáme jako příspěvek k Roku rodiny je hrazena ČBK. Děkujeme.

Přihlašování zde.

 

PROGRAM
10.00 hod. ZAHÁJENÍ

Mgr. Marie Jílková, poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti

10.30 hod. Role soudce v rodinné krizi

JUDr. Hana Nová, emeritní soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8

11.00 hod. Prevence rozpadu rodičovských vztahů z pohledu soudu
JUDr. Jitka Kapitánová, soudkyně Okresního soudu Brno – venkov

11.30 hod. Problémy a perspektivy vztahu

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., TF Katedra sociální a charitativní práce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

12.00 hod Vzdělávání k vědomému budování pozitivních vztahů v základní škole

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Národní pedagogický institut ČR

12.30 hod. PŘESTÁVKA
13.15 hod. Potenciál mladých ve věku dospívání

MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava, vedoucí střediska Rodina pro podporu rodiny a primární prevence

13.45 hod. Překážky trvalého vztahu mohou mít svá východiska i v programech primární prevence
Jan Zajíček, Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava, mediátor a lektor programů primární prevence