KONFERENCE K PODPOŘE DOSTUPNOSTI BYDLENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Datum / čas
31.03.2023
10:00 - 15:00

Místo konání
KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V LIBERCI


Akce se uskuteční v rámci projektu “Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování”, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.

 

Diskuze se zúčastní zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí; Libereckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje a obcí Libereckého kraje.

Akce se uskuteční prezenční formou v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Program konference zveřejníme začátkem března.

Registrovat na konferenci se můžete do 10. března 2023 zde.

 

Těšíme se na společné setkání a zajímavou diskuzi.