Konference o roli rodiny při poskytování zdravotní péče

Datum / čas
13.10.2022
13:00 - 19:00


Pozvánka na první ročník odborné konference Family Centered Care – péče zaměřená na rodinu

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda vás srdečně zve na odbornou konferenci Family Centered Care, která bude věnována tématu zapojení rodinných příslušníků při poskytování zdravotní péče vážně nemocným dětem. Odbornou záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice v Motole a určena je především odborné veřejnosti, tj. lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím, které tato problematika zajímá.

Na konferenci budou prezentovány praktické zkušenosti a výsledky týkající se vlivu přítomnosti rodiče u vážně nemocného dítěte, které lékaři a zdravotníci získali při každodenní klinické praxi. Se svými příspěvky vystoupí významní odborníci z oboru klinické medicíny, psychologie a psychoterapie a zástupci neziskového sektoru, kteří se věnují přímé podpoře a pomoci rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Záměrem pořadatele, tj. nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, je vytvoření platformy pro diskuzi o tématu family centered care a následná definice a adaptace základních principů této filozofie v rámci poskytování léčebné péče.

Konference se bude konat 13. října 2022 v paláci ARA v Praze od 13 do 19 hod. Kromě odborné části programu budou mít účastníci prostor pro neformální diskuzi, networking a výměnu mezioborových zkušeností. Registrace na akci je zdarma, pro účastníky je zajištěno rautové občerstvení.

Registrace zde.

Těšíme se na viděnou!