MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MULTIDISCIPLINÁRNÍ PODPORA RODIN V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

Datum / čas
17.05.2022
9:30 - 17:00


Milí příznivci Narativu a vztahové praxe,

příští úterý 17.5. pořádáme v Brně konferenci, která bude zajímavá pro všechny, kdo se angažují v pomoci rodinám v krizi. Je zaměřená na multidisciplinaritu a vztahové přístupy (na řešení zaměřený přístup, sociálně konstrukcionistická a dialogická praxe), zazní nejen příspěvky z aktuální praxe, ale vystoupí také naši zahraniční hosté, Loek Schoenmakers (NL) a Ben Furman (FIN).
Akce je bezplatná, informace (včetně programu) zde: http://www.multidisciplinarity.eu/medzinarodna-konferencia-brno. Bude možné se případně zúčastnit jen části programu, ale každopádně prosíme všechny o registraci zde!
Konference bude tlumočena i do ukrajinštiny, proto prosím přizvěte i ukrajinské pracovnice a pracovníky, se kterými spolupracujete.
Místo konání: Moravská galerie, Moravské nám. 1, Brno
Kontakt na pořadatele: Pavel Nepustil (Spolek Narativ), pnepustil@gmail.com, +420 777 916 280

Program konference

9:30 – 11:00

Uvítání, představení projektu a partnerů, zástupci města a kraje
Krátké příspěvky z ČR a SR týkající se zejména aktuální podpory rodin z UA (účast zatím přislíbili: Kateřina Hájková Klíčová, Alena Kekukh, Matěj Sedláček)

11:20 – 12:30

Kulatý stůl: co mohou vztahové přístupy nabídnout pro krizovou práci s rodinami? (Ben Furman, Loek Schoenmakers a autoři příspěvků)

12:30 – 13:30

OBĚD (bude zajištěn)

13:30 – 15:30

Workshopy
Ben Furman: Na řešení zaměřené vedení rodinných a síťových setkání s klienty a multidisciplinárními týmy
Loek Schoenmakers: Jak můžeme zohlednit potřeby všech dětí ve třídě nebo v dětských kolektivech?
Narativ: Síťová setkání v duchu Otevřeného dialogu
Alena Kekukh: Základní doporučení pro dobrovolníky pracující s rodinami v krizi

16:00 – 17:00

Závěr společný v hlavním sále

Večer:

raut + hudba