Nemocniční kaplanky a kaplani za pandemie COVID-19

Datum / čas
20.05.2021
16:00 - 18:00


Přednáška vychází ze zkušeností českých nemocničních kaplanek a kaplanů během roku 2020, který byl výrazně poznamenán šířením viru známého jako COVID-19. Data použitá pro tento kvalitativní výzkum pochází z online dotazníku a následných rozhovorů. Jedním z hlavních závěrů výzkumu je poznatek, že pandemie významně ovlivnila sebepojetí mnoha kaplanek a kaplanů a urychlila již načatý vývoj jejich vztahů s vedením i personálem. Jako klíčové se ovšem ukázalo jejich postavení v nemocnici před vypuknutím pandemie.
Andrea Beláňová absolvovala religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti je postdoktorandkou na Sociologickém ústavu AV ČR a vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkumně se zabývá prolínáním náboženských a sekulárních diskurzů, náboženstvím ve věznicích a institucí kaplanství.
Ondřej Doskočil působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje zdravotnickou etiku. Zároveň je nemocničním kaplanem v Nemocnici České Budějovice a katolickým jáhnem. Jeho odborným zájmem jsou filozofické, etické a spirituální souvislosti pomáhajících profesí. Snaží se propojovat tato témata ve výuce, výzkumu a praxi.
Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete zde: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfWHslp3…/viewform…