ODBORNÁ KONFERENCE PROJEKTU KRAJSKÁ RODINNÁ POLITIKA

Datum / čas
05.05.2022
9:00 - 18:00


V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR si Vás dovolujeme pozvat na

Odbornou konferenci projektu Krajská rodinná politika

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF)
Václavské náměstí č. 833/31, 110 00 Praha 1 (v průchodu)

8:00 – 8:55 Registrace účastníků
BLOK Č. 1:
09:00 – 09:30 ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ
Ing. Marian Jurečka – Ministr práce a sociálních věcí
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová – Náměstkyně pro řízení sekce rodinné politiky a sociálních služeb, Ministerstvo práce
a sociálních věcí
09:35 – 09:55 Výstupy projektu Krajská rodinná politika I.
Analýza a srovnávací studie, evaluace
10:00 – 10:20 Představení výstupů projektu Krajská rodinná politika II.
Osvětové materiály, sborník, letáky, metodika, návrhy koncepcí a implementací rodinné politiky v krajích,
návrh konceptualizace primární prevence
10:25 – 11:25 ROZVOJ SYSTÉMOVÉHO UCHOPENÍ RODINNÉ POLITIKY NA ÚROVNI KRAJE
Ing. Pavel Šotola – Člen Rady Pardubického kraje, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, Pardubický kraj
Mgr. Jana Pízová – Referentka pro rodinnou politiku odbor sociálních věcí, oddělení SPO a rodinné politiky Krajský úřad Jihomoravského kraje
Mgr. Pavel Podivinský – Vedoucí oddělení sociálně – právní ochrany, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad
Olomouckého kraje
PhDr., Mgr. Dušan Strakula – Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Středočeského kraje
Mgr. Stanislava Holbová – Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, odbor sociálních věcí, Krajský úřad kraje Vysočina
11:30 – 12:30 ROZVOJ SYSTÉMOVÉHO UCHOPENÍ RODINNÉ POLITIKY NA ÚROVNI OBCE
Mgr. Ing. Miroslav Cejpek, DiS. – Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb a prorodinné politiky,
odbor sociálních věcí, Třebíč, Kraj Vysočina
Mgr. Alena Nováková – Koordinátorka MC Křemílek a sociální pracovnice, Městys Křemže, Jihočeský kraj
Ing. Alena Růžičková – Koordinátorka pro rodinné a seniorské služby, Městský obvod Plzeň 3, Plzeňský kraj
Mgr. Anna Mužná – Starostka, Skotnice, Moravskoslezský kraj
Mgr. Simona Hlaváčová – Místostarostka, Vsetín, Zlínský kraj
Mgr. Blanka Vildová – Vedoucí odboru sociální péče, Úřad městské části Praha 13, Hlavní město Praha

BLOK Č. 2:
13:30 – 14: 00 Realizace rodinné politiky na SK
Mgr. Ivana Mrázková – Riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mgr. Kristián Kovács – Zaměstnanec odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. – Profesorka, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
14:05 – 16:05 Primární prevence a možnosti jejího uchopení
Mgr. Pavel Rataj – Párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR, psycholog,
psychoterapeut, Hlavní město Praha
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. – Docentka, Katedra křesťanské sociální péče na Univerzitě Palackého
v Olomouci, Olomoucký kraj
PaedDr. Hana Pašteková Rupertová – Psycholožka, terapeutka, Zlínský kraj
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. – Zástupkyně vedoucího katedry Ekonomie a veřejné správy na Slezské univerzitě,
Moravskoslezský kraj
Eva Havlíčková – Lektorka primární prevence, Hodina H, Kraj Vysočina
Ing. Petr Šmíd, DiS. – Místopředseda sekce primární prevence A.N.O., Statutární zástupce Portus Prachatice,
Jihočeský kraj
16:15 – 17:30 Slaďování pracovního a rodinného života – zaměstnavatelé
Bc. Iveta Táborská – Ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Zlínský kraj
Ing. Jiří Halbrštát – Manažer náboru a marketingu, ManpowerGroup, s.r.o.
Otakar Klepárnik – Majitel a jednatel společnosti MEDESA s.r.o, Pardubický kraj
Bc. Mojmír Kolář, MBA – Tiskový mluvčí, Bosch Diesel s.r.o., Jihlava, kraj Vysočina
Mgr. Zuzana Rambousková – Život do firmy, pme Familienservice, Hlavní město Praha
17:30 – 18:00 Poděkování, závěr, diskuse

 

Prosíme přihlášení se na:
Prezenčně – https://forms.gle/GLesKV4411epJEM69
Pro online – https://forms.gle/b38QLqxKafVVM43p7
V případě dotazů kontaktujte věcnou garantku projektu:
PhDr. Jana Sládková Filipčíková,
tel. č. 728 458 078, jana.sladkova@mpsv.cz.
Program je orientační a může být upraven.