ONLINE KONFERENCE „CESTY K INKLUZI: SYSTÉMOVÁ PODPORA OBCÍ PŘI ROZVOJI KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“

Datum / čas
23.02.2022
8:30 - 16:30


Srdečně zveme na závěrečnou konferencí projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Na konferenci budou prezentovány výstupy jednotlivých klíčových aktivit, jejich realizace a dílčí dopady do území.

 

Cílem konference je využít sdílení výsledků realizovaných aktivit a dobrých praxí k propojení jak relevantních odborníků na místní, regionální i státní úrovni, tak i členů odborného panelu.

Online konference je závěrečnou konferencí projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Na konferenci budou prezentovány výstupy jednotlivých klíčových aktivit, jejich realizace a dílčí dopady do území.

Program konference bude členěn do dvou bloků, a to dopoledního a odpoledního. V rámci dopolední části budou prezentovány výstupy jednotlivých klíčových aktivit. Odpolední část konference bude rozdělena do tři pracovních sekcí, ze kterých si účastníci zvolí jednu dle svých preferencí, a té se zúčastní. Témata pracovních sekcí se týkají stěžejních výstupů a aktivit projektu.

Konference se koná online 23. 2. 2021 od 8:30 do 16:30 prostřednictvím aplikace Lifesize.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-stredocesky-kraj/

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.