SEMINÁŘ „JAK EFEKTIVNĚ VYHLEDÁVAT NÁHRADNÍ RODIČE“

Datum / čas
17.02.2022
12:00 - 15:00


Ve všech krajích České republiky probíhají různé kampaňové aktivity. Mnohdy ale probíhají nárazově, nemají přesný plán, jasnou strukturu a koordinaci, není měřena jejich úspěšnost. Zároveň chybí mezikrajové sdílení osvědčených postupů a příkladů dobré praxe.

Proto přicházíme s tímto seminářem, jehož cílem je propojení krajů a sdílení zkušeností s vyhledáváním náhradních rodičů pracovníky krajských úřadů i neziskových organizací, aby účastníci mohli využít praxi z jiných krajů k rozvoji vlastních kampaní. Bude prezentována také metoda vedení individuálních kampaní.

Na semináři představíme novou publikaci „Jak vyhledávat pěstouna? Máme správnou strategii?“ zaměřenou právě na efektivní vyhledávání náhradních rodičů, kterou vydává obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče. Tento průvodce shrnuje základní principy vedení úspěšných kampaní na vyhledávání náhradních rodičů.

Seminář je určen pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností a také pracovníkům neziskových organizací, kteří se věnují náhradní rodinné péči.

Seminář pořádá Nadace J&T ve spolupráci s Hledáme rodiče o. p. s. Cílem Nadace J&T je pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám a prosazení systémových změn v oblasti sociálně-právní ochrany dětí směřující k posílení prevence a naplnění práva každého
dítěte na rodinu.

Seminář se uskuteční dne 17. února 2022 v Praze, od 12 do 15 hodin, proběhne hybridní formou – osobně v prostorách Magenta Experience Center, obchodní centrum Arkády Pankrác, boční vchod z ulice Hvězdova a zároveň online. Připojení bude možné pomocí kanálu youtube.com. Odkaz na youtube kanál vám bude zaslán týden před začátkem konání akce.

Seminář je zdarma, pro účastníky v Magenta Experince Center bude zajištěno občerstvení.

Přihlásit se na seminář můžete pomocí následujícího odkazu: https://forms.gle/eQRccaD3NU9NTEHs6.

Máte-li dotazy, kontaktujte Alenu Svobodovou na asvobodova@nadacejt.cz, tel.: 773 904 442.

Program a další informace naleznete zde.