Spirituální témata u nenáboženských pacientů v závěru života (webinář)

Datum / čas
16.03.2021
17:00


Nabídka rozhovoru s nemocničním nebo hospicovým kaplanem ve většině případů vyvolává spíše zneklidnění než pocit toho, co by pacient, případně jeho nejbližší potřebovali. V podvědomí většinou naskočí otázka “to je to se mnou už tak špatné”? V nejednom případě přichází odmítnutí se zdůvodněním, že pacient není věřící, případně nechodí do kostela.

Už několik let se v souvislosti se zdravím člověka hovoří o bio-psycho-socio-spirituálním “propletenci”, ve kterém každý faktor a jejich vzájemné vztahy ovlivňují zdraví a nemoc vně i uvnitř jedince. Zatímco dovedeme docela dobře pojmenovat první tři, se spirituálními tématy si mnohdy nevíme rady. Existuje rovnítko mezi “spirituálním” a “náboženským”? A jak je to se spiritualitou tzv. ateistů? O čem je skutečná spiritualita a jaké otázky se mohou vynořovat v závěru života? A jak na ně reagovat?

Webinářem Vás provede Vítězslav Vurst B.Th. Vystudoval teologii a několik let působil jako duchovní církve adventistů. V roce 1997 – při velkých moravských záplavách – začal spolupracovat s humanitární organizací ADRA, kde později zastával pozici předsedy správní rady. Zúčastnil se projektů na Kavkaze, v jihovýchodní Asii, na Ukrajině, Balkáně, atd. Stojí u zrodu Ceny Michala Velíška. Od roku 2014 je nemocničním kaplanem; nejdříve v Praze – Motole, později ve FN Olomouc, kde je také členem paliativního týmu. Od r. 2019 je také kaplanem v mobilním hospici Nejste sami v Olomouci. Společně s kolegyní psycholožkou lektoruje akreditované výcviky “Zásady podpory a provázení osob v krizových životních situacích”. Je poradcem pro pozůstalé.

Více informací o registraci a přístupu k webináři zde.