VYUŽITÍ SIMULÁTORŮ STÁŘÍ A RŮZNÝCH TYPŮ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Datum / čas
20.10.2022
10:00


Prakticky zaměřený workshop, primárně určený pro vyučující ze škol sdružených v ASVSP, případně pracovníky ze spolupracujících organizací (mentory praxe apod)

  • Přednášející: PhDr. Eva Klimentová, PhD
  • Termín konání:  20. 10.2022
  • Doba zahájení:  10:00 hod.
  • Počet hodin: 6 vyučovacích hodin
  • Místo konání: Olomouc (FF UP v Olomouci, Tř. Svobody 26, Olomouc)
  • Cena: Pro vyučující ze škol sdružených v ASVSP a pracovníky z úzce spolupracujících organizací (mentory praxe apod., externí vyučující) zdarma; pro další zájemce kurzovné  800,- Kč
  • je třeba se přihlásit do 13.10.2022 na mail: vzdelavani@asvsp.org