XI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PRORGAMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD

Datum / čas
14.09.2022
0:00


Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vás zve na

XI. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

Konference je určena nejen studentům doktorských studijních programů, ale i mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům.
Téma konference je pro letošní rok Výzkumná paradigmata ve společenských vědách, místem konání jsou tradičně prostory Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Vítány jsou příspěvky z oblasti společenských věd, historie, religionistiky, etiky, didaktiky společenskovědních oborů a dalších.
Termín konání konference je stanoven na středu 14. září 2022 a vzhledem k v současnosti příznivým epidemiologickým podmínkám se bude konat prezenčně. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 19. srpna 2022. Bližší a podrobnější informace budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník, vybraní autoři budou moci publikovat i v oborově-didaktickém časopise Civilia.

Veškeré další informace, včetně přihlášky na konferenci, zasílám v příloze tohoto mailu. Informace ke konferenci naleznete také na webových stránkách http://konferenceksv.upol.cz/