VŠ sociální práce, pedagogika (Mgr.), Právo (student 5. ročníku)

Dobrý den, jsem absolventem oboru Sociální práce s poradenským zaměřením a Pedagogického studia na Ostravské univerzitě v Ostravě. Nyní student 5. ročníku oboru Právo Právnické fakulty UK (dále jen „PF UK“) v Praze (předpokládané dokončení 2014).
Předchozí zaměstnání: referent na Ministerstvu financí ČR, odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, oddělení právním a metodickém.
Mé portfolio praxí obsahuje také pedagogickou činnost jako externí lektor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Ústavu aplikovaných společenských věd a lektor na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, detašovaném pracovišti Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Krom těchto činností jsem se věnoval přímé sociální péči o klientku s pokročilým stadiem Parkinsonovy choroby a to v jejím domácím prostředí a o klientu seniorku /89 let/ – pochůzky k lékaři apod. Ve svém volném čase se věnuji odbornému zaměření v oblasti rodinného práva, sociálně-právní ochraně dětí, právní ochraně dítěte, občanskému právu a školskému právu. Zároveň si dovoluji uvést, že jsem působil na Katedře občanského práva jako pomocná vědecká síla a asistent Doc. JUDr. Senty Radvanové, CSc. Rád bych se uplatnil v oblasti sociální práce (sociálně-právní agenda)s místem výkonu práce Praha.
Za nabídky velmi děkuji!

Mgr. Daniel Hanuš

e-mail: danielhanus@post.cz
web: index.php?sekce=51