Platformy » Platformy informační

Dobrovolnik.cz 

Dobrovolnik.cz se zabývá dobrovolnictvím, dobrovolníky a dobrovolnickými akcemi. Jedná se o online databázi dobrovolnických příležitostí, zprostředkovává dobrovolnictví, sdružuje organizace, které mají zájem o dobrovolníky, nabízí jejich vedení a školení.

www.dobrovolnik.cz


Helpnet.cz 

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.

www.helpnet.cz


Neziskovky.cz / Svět neziskovek

Nadace Neziskovky.cz získává a rozděluje prostředky na podporu občanské společnosti a profesního rozvoje pracovníků neziskových organizací v České republice. Provozuje Grantový diář – nejúplnější přehled otevřených dotačních a grantových výzev pro neziskové organizace v ČR a Svět neziskovek – unikátní online médium, které se věnuje sdílení know-how a inspirace mezi lidmi z neziskových organizací. 

www.neziskovky.cz / www.svetneziskovek.cz


Prohuman.cz

Prohuman.cz je vedecko-odborný recenzovaný, indexovaný internetový časopis pre oblasť sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, sociálnej politiky, sociálnych služieb, zdravotníctva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a rozvojovej spolupráce.

www.prohuman.cz