Číslo 5/2022 v edičním plánu

Do redakčního edičního plánu jsme přidali nové číslo – konkrétně číslo 5/2022 s tématem Supervize.

Zde si můžete prohlédnout ediční plán všech čísel až do roku 2023; nepřehlédněte zejména uzávěrky přijímání akademických či publicistických textů.