Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. slávnostne prevzala profesorský dekrét v Prezidentskom paláci

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave, členka redakčnej rady časopisu Sociální práce | Sociálna práca, bola v apríli 2021 menovaná profesorkou sociálnej práce.

Gratulujeme a ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu.

Viac informácií je možné nájsť na webe Trnavskej univerzity v Trnave.