Poděkování sociálním partnerům v oblasti odborné praxe

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jménem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) Vám děkujeme za vytvoření podmínek v praktické přípravě studentů sociálních oborů, v době jiné a mimořádné.

Jsem si vědomi, že starostí je nad hlavu a jsme rádi, že i v době jiné a mimořádné, jste neztratili invenci, sílu a odvahu, poskytnout prostor budoucím kolegům a kolegyním, studentům sociálních oborů, v přípravě na regulované povolání sociální pracovník, sociální pracovnice.   

Rádi vytvoříme prostor pro sdílení Vašich názorů a zkušeností v oblasti vzdělávání i na stránkách našeho časopisu Sociální práce | Sociálna práca.

Děkujeme Vám.