Prodloužení zaslání přihlášek na výcvikový program Supervize v sociální práci

Výcvikový a vzdělávací program „Supervize v sociální práci“ realizuje Asociace vzdělavatelů
v sociální práci ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno.
Termín začátku výcviku je 14. – 16.9. 2023.
Stále můžete zasílat své přihlášky. Termíny výběrových pohovorů budou upřesněny.

Více informací na www.asvp.org/vzdelavani/