Rozvoj reflektivní komunikace v Ostravě

Zveme všechny naše čtenářky a čtenáře na červnový dlouhodobější kurz věnovaný rozvoji
reflektivní komunikace
, který pořádá společnost Rosteam v Ostravě.

Je určený lidem, kteří se pohybují v sociální oblasti a vnímají, že je potřeba se v komunikaci neustále rozvíjet. Na své si přijdou ti, kterým krátkodobé osmihodinové kurzy nevyhovují, kteří mají chuť se
ponořit do tématu hlouběji a kteří chtějí zažít reflektivní komunikaci na vlastní kůži v bezpečí
menší skupiny se zkušenými komunikačními průvodkyněmi.

Na kurzu se společně vydáte do tajů neverbální komunikace, prozkoumáte téma motivačních
rozhovorů, osvojíte si genderově senzitivní komunikaci společně s její reflexí v organizacích
sociální práce s možnostmi aplikace genderově senzitivního jazyka. Ponoříte se do hlubin
emocí, vyzkoušíte si na vlastní kůži emočně podpůrný rozhovor společně s tělesně
zakotveným prožíváním a osvojíte si komunikaci v konfliktních situacích formou nenásilné
komunikace. Zjistíte, v jakých situacích a sociálních kontextech tyto znalosti a dovednosti
můžete využít a dostanete příležitost následně v praxi reagovat na své klienty a klientky více
reflexivně, než reaktivně.

Vzdělávání je rozděleno na 2 části s odstupem 4 týdnů, během kterých budete mít prostor na
trénink osvojených dovedností s následnou reflexí na druhém setkání. Kurz je akreditován u
MPSV s číslem A2023/0266-SP/PC v rozsahu 32 hodin, po jeho absolvování budete mít
zákonnou povinnost vzdělávání na tento rok splněnou a můžete se tak plně věnovat
prohlubování získaných dovedností v praxi. Pokud přemýšlíte o výcviku v určitém přístupu
(např. motivační rozhovory, focusing, nenásilná komunikace), je tento kurz vhodnou
ochutnávkou, abyste vložili své úsilí, čas a finance správným směrem.

Kurzem vás provedou čtyři Rosteam lektorky pohybující se dlouhodobě v praxi sociální práce
a propojující své zkušenosti s reflektivní komunikací společně s aktuálními informacemi ze
sociálních věd. Budete mít příležitost poznávat krásu různých přístupů, nástrojů a technik
reflektivní komunikace společně s Lenkou Szotkowskou, Barborou Gřundělovou, Ivetou
Kowolovou a Zuzanou Stankovou v prostorách fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
v termínech 1.–2. 6. a 29.-30. 6. 2023. Přihlašování na kurz je možné prostřednictvím tohoto
formuláře nebo zasláním Vašeho jména, příjmení a telefonu na mail spolecne@rosteam.cz.

Rosteam je první společensko-vědní univerzitní spin-off v ČR přemosťující vědecké znalosti
z akademické sféry do přímé praxe. Zakladatelky a zároveň lektorky se v oboru sociální práce
dlouhodobě pohybují v různých oblastech jako výzkumnice, vzdělavatelky a praktičky. Jejich
cesty se spojily prostřednictvím perspektivy vidění lidí jako partnerů a partnerek v procesu
změny a snahou posouvat praxi sociální práce o level výš. Po dlouholetých zkušenostech ze
sociálních služeb a komunitní práce mají chuť organizovat a otevírat témata, která jsou
založena nejen na tom, co umějí, ale také na aktuálních vědeckých datech. Jejich motto zní:
„Nesnažíme se přetvářet ostatní, ale rozvíjet jejich potenciál, a proto pojďte růst s námi.“