Aktuální číslo

5/2020 – Síťování v sociální práci

Přehled článků

Efektívne intervencie pre znižovanie záťaže neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou pri Alzheimerovej chorobe: systematický prehľad

Zámerom článku je zodpovedať otázku, aké sú aktuálne výskumné zistenia o efektívnych psychosociálnych intervenciách redukujúcich záťaž neformálnych opatrovateľov osôb žijúcich s demenciou pri Alzheimerovej chorobe (ACH) v domácom prostredí.

Služby pro lidi se smyslovým postižením: rozdíly mezi nabídkou a poptávkou

Text zjišťuje, v čem se liší a v čem se podobají představy lidí se smyslovým postižením o poptávce po sociálních službách a představy poskytovatelů služeb o nabídce sociálních služeb pro lidi se smyslovým postižením.

Evaluace sociální inovace: Vyhodnocování a plánování v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za využití nástroje Outcomes StarTM

Cílem článku je popsat metodiku hodnocení a předložit parciální výsledky dopadové evaluace zaváděné sociální inovace vyhodnocování a plánování za využití nástroje Outcomes StarTM 3 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v ČR.

Jedna z nejvíce hated job v ČR? Práce s migranty a reakce okolí

Cílem článku je zjistit, s jakými reakcemi okolí se setkávají osoby pracující s migranty v neziskových organizacích v souvislosti se svou prací a jak tyto reakce ovlivňují jejich práci či život.

Hodnocení implementace české aktivační politiky

Cílem článku je odpovědět na otázku, jak vybraní aktéři české aktivační politiky hodnotí její implementaci.

Analýza pripravenosti poskytovateľov sociálnych služieb na hodnotenie podmienok kvality (systémová perspektíva)

Cieľom príspevku je ponúknuť percepciu poskytovateľov sociálnych služieb na hodnotenie podmienok kvality. Cieľom výskumu je analyzovať ich pripravenosť a identifikovať existujúce bariéry v pripravenosti na hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb.

Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky

Stať hledá odpověď na otázku: Jak sociální pracovníci interpretují očekávání těch druhých v jejich organizačním prostředí?

Koncepce očekávání jako komplexní evaluační nástroj v sociálních vědách

Cílem této teoretické studie je představit koncepci očekávání jako komplexní nástroj sloužící k evaluaci určitého stavu sociální reality v rámci oblasti sociálních věd.