Aktuální číslo

5/2020 – Síťování v sociální práci

Přehled článků

Dílčí šetření prestiže sociální práce mezi českou veřejností v roce 2021

Cílem stati je předložit odpověď na otázku, jaká byla prestiž profese sociální práce mezi českou veřejností v době třetí vlny pandemie Covid-19, a nastínit možnosti, jak lze prestiž profese sociální práce posilovat. Jde o prezentaci dílčích výsledků výzkumného šetření měření prestiže sociální práce mezi ostatními profesemi.

31. 12. 2023 prestiž profesí, prestiž sociální práce, veřejnost

Slyšící děti neslyšících rodičů a škola

Popsat sociální rizika, která provázejí školní docházku slyšících dětí neslyšících rodičů (CODA) v České republice, a navrhnout možná řešení na úrovni nástrojů a institucí sociální práce.

31. 12. 2023 CODA, neslyšící, rodičovství, škola, školní docházka

Kontexty a podmínky individualizace veřejných služeb zaměstnanosti

Cílem příspěvku je zmapování teoretických přístupů k podmínkám individualizace veřejných služeb zaměstnanosti v literatuře.

31. 12. 2023 individualizace, podmínky, street-level byrokraté, veřejné služby zaměstnanosti

Zapojování otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi v České republice

Text přináší odpovědi na otázku, jaké podmínky jsou pro (ne)zapojování otců vytvářeny v současných sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi z perspektivy jejich pracovnic a pracovníků.

31. 12. 2023 dotazníkové šetření, neviditelní otcové, sociální práce s rodinou, zapojování otců

Vplyv skupinovej supervízie na aktualizované zmeny v manifestovaných subjektívnych pocitoch a psychických stavoch pomáhajúcich profesionálov a profesionálok

Cieľom štúdie bolo pochopenie situačne aktualizovaných zmien v manifestovaných subjektívnych pocitoch a stavoch pracovníkov v pomáhajúcich profesiách po absolvovaní skupinovej supervízie v prezenčnej forme.

31. 12. 2023 efektivita, pomáhajúci profesionáli, psychické zmeny, subjektívne stavy, supervízia

Multidisciplinární spolupráce pro děti a mládež s duševním onemocněním

Cílem této studie je na základě tematické analýzy představit zkušenost odborníků s multidisciplinární spoluprací v oblasti duševního zdraví dětí.

31. 12. 2023 celostní přístup, duševní zdraví dětí, multidisciplinární spolupráce, reforma psychiatrické péče

Editorial

téma duševného zdravia v jej rôznych konotáciách rezonuje spoločnosťou v čoraz väčšej miere. Štatisticky je preukázaný nárast problémov spojených s duševným zdravím naprieč rôznymi cieľovými populáciami.

31. 12. 2023

Štýly vzťahovej väzby u adolescentov a ich súvislosť s radikalizáciou a extrémizmom

Cieľom predkladaného textu je popísať a zistiť súvislosť medzi vzťahovou väzbou a rizikovým správaním u adolescentov, s prioritnou orientáciou na radikalizáciu a extrémizmus ako jednu z foriem rizikového správania.

31. 12. 2023 adolescent, extrémizmus, radikalizmus, rizikové správanie, vzťahová väzba