Aktuální číslo

5/2020 – Síťování v sociální práci

Přehled článků

Integrace spirituality klientů v praxi sociálních pracovníků v síti Arcidiecézní charity Olomouc: explorativní kvantitativní studie

Představujeme výsledky výzkumu integrace spirituální citlivosti v praxi sociálních pracovníků, jejich vnímání kompatibility spirituální citlivosti s posláním a praxí sociální práce a vlivu osobních a profesních charakteristik na tyto postoje.

18. 4. 2024 etika sociální práce, intervence, kulturní kompetence, posouzení, rozmanitost, sociální práce, spiritualita, spirituální citlivost, vzdělávání v sociální práci

Předpoklady a podmínky pro uplatňování individuálního přístupu ke klientům na úřadech práce očima pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti

Cílem článku je nahlédnutí předpokladů a podmínek pro uplatňování individuálního přístupu ke klientům veřejných služeb zaměstnanosti očima pracovníků vybraných úřadů práce ČR.

18. 4. 2024 individualizace, podmínky, pracovníci veřejných služeb

Pilotní ověření intervenčního programu FAST (Families and School Together)

Cílem je představit inovativní metodiku – program FAST (Families and Schools Together, USA) a výsledky jeho pilotního ověření v podmínkách českých škol.

18. 4. 2024 duševní zdraví, prevence duševních problémů, program FAST, rodičovské kompetence, školní sociální práce

Motivace pěstounů na přechodnou dobu

Cílem článku je zjistit, jaká je počáteční motivace pěstounů na přechodnou dobu k zapojení do systému sociálně-právní ochrany dětí. Důraz klademe na počáteční motivy pěstounů před výkonem pěstounství.

18. 4. 2024 motivace, ohrožené dítě, pěstounská péče, přechodná péče, profesionální pěstouni

Najlepší záujem a blaho českých a slovenských detí

nášho príspevku bolo uvažovať nad tým, či vôbec a akým spôsobom môžu reálne a jednoznačne pracovníci sociálnoprávnej ochrany v Čechách a na Slovensku identifikovať, ako vyzerá blaho a najlepší záujem dieťaťa, aj to, ako a pred čím majú dieťa ochraňovať.

18. 4. 2024 blaho, capabilita, diagnostika, dieťa, najlepší záujem, ochrana, posudzovanie

Syndróm vyhorenia u terénnych sociálnych pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Cieľom nášho výskumu bolo identifikovať mieru výskytu syndrómu vyhorenia u terénnych sociálnych pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a identifikovať preventívne opatrenia, ktoré pomáhajú predchádzať vyhoreniu.

18. 4. 2024 prevencia, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, syndróm vyhorenia, terénny sociálny pracovník

Editorial

Vážené čitateľky, vážení čitatelia, téma duševného zdravia v jej rôznych konotáciách rezonuje spoločnosťou v čoraz väčšej miere.

18. 4. 2024