capability approach

Tato studie si klade za cíl přinést implikace pro posouzení dětského blaha, jehož vymezení
a měření přináší v praxi řadu nejasností, a to i přesto, že zabezpečení dětského blaha má legislativní
oporu. V textu odpovídám na otázku: „Jaké implikace pro posouzení dětského well-beingu přináší
sociálním pracovníkům využívání capability přístupu?“Zobrazit text