klasifikace MKF

V současné době se v oblasti posuzování životní situace osob s disabilitou (postižením) stále častěji setkáváme s pojmem Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen MKF). Jedná se o klasifikaci přijatou Světovou zdravotnickou organizací v roce 2001. S požadavkem na aplikaci MKF do praxe přichází „nová“ role pro sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. Sociální pracovník je klíčovým pracovníkem pro sociální, ale i zdravotní oblast v rámci multidisciplinární
spolupráce. Koordinuje činnost odborníků účastnících se na klasifikování klienta podle MKF. Spolupracuje interdisciplinárně (mezi obory) se všemi účastníky a pomáhá se sestavením individuálního rehabilitačního plánu klienta. Na Zdravotně sociální fakultě v rámci projektů Grantové agentury Jihočeské univerzity a Grantové agentury Zdravotně sociální fakulty JU v roce 2008 proběhlo první praktické použití klasifikace MKF v rámci posuzování zdravotně sociálního stavu klientů s diagnózou roztroušená skleróza. Posuzování podle MKF v rámci projektu úspěšně proběhlo a přineslo zkušenosti a poznatky z oblasti aplikace MKF v České republice. V České republice je vyvíjeno úsilí o vytvoření prostoru a podmínek pro vzdělávání odborných pracovníků v oblasti MKF.Zobrazit text