lidská práva

Článek nazvaný „Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve“ se zabývá obsahem konceptů spravedlnost a sociální spravedlnost, předkládá a analyzuje jejich užití, definice a možné interpretace v dokumentech sociálního učení církve i v širším kontextu křesťanského sociálního myšlení. Pojem sociální spravedlnosti dále uvádí do kontextu klíčových principů sociálního učení církve a následně zejména do vztahu k debatě o konceptu lidských práv a jejich vztahu k sociální práci.Zobrazit text

Článek se zaměřuje na obsahové vymezení obecného pojmu sociální spravedlnost a na konkretizaci jeho významu pro sociální práci a sociální politiku. Vychází přitom z pozic sociálního učení církve, potažmo křesťanské sociální etiky, kde lze spatřovat i genezi tohoto pojmu. Tyto pozice jsou doplněny o postoje Johna Rawlse a Armartyi Sena. Reflexe konkrétních významů sociální spravedlnosti pro sociální práci a sociální politiku se odvíjí především od otevřených otázek ve formulacích etických kodexů sociálních pracovníků.Zobrazit text

Humanitarian assistance is generally understood as a positive action with good impacts, but sometimes especially in war situations and combined crises (disaster and war) it is connected with many ethical dilemmas which have to be solved by humanitarian workers. In this article some principles and theories are introduced that could help to find solutions. However application of the theories and the principles alone is useless. Real knowledge of the theories and ability to combine them, wisdom, humility, prudence and a lot of experience are important in order to be able to solve the dilemmas and help in favour of the people in need.Zobrazit text