makropraxe

Politická praxe je neoddělitelnou součástí sociální práce jako specifické pomáhající profese,n icméně v českém kontextu se tato oblast jeví méně etablovaná. Cílem studie je zodpovědět otázky: Zda považují sociální pracovníci politickou praxi za součást své profese, zda se zapojují do ovlivňování systémových změn, a pokud ne, tak z jakých důvodů.Zobrazit text