mocenské správanie

článku sú v redukovanej podobe prezentované parciálne výsledky výskumu uplatňovania moci v pomáhajúcom procese. Jadrom príspevku sú implikácie pre prax sociálnej práce. Cieľom príspevku je identifikácia produktívnych prejavov mocenského správania v kontexte starostlivosti.Zobrazit text