motivace klienta

Cílem článku je zjistit, jak je „ne-motivace“ klientů konstruována v rámci interakce klientů a sociálních pracovnic v mikro-, mezo- a makroúrovňových kontextech z pohledu odborné literatury.Zobrazit text