práce

The main goal of this article is to clarify and characterize the principles, goals and functions of the childcare service system for children aged 0-6 in the Czech Republic in the context of the requirements and expectations of contemporary European childcare policy. Currently, the system of childcare is one of the fastest growing areas in the EU; however, this development is not occuring at the same pace or in the same way in all European countries (Sector Futures-Childcare Services Sector 2006). Zobrazit text

Článek se zabývá problematikou pracovního uplatnění a pracovní rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Cílem článku je popsat významné překážky, které brání pracovnímu uplatnění těchto osob, a rovněž stručně nastínit modely pracovní rehabilitace. Pracovně rehabilitační programy mohou významně přispívat k redukci těchto bariér.Zobrazit text