prestiž profesí

Cílem stati je předložit odpověď na otázku, jaká byla prestiž profese sociální práce mezi českou veřejností v době třetí vlny pandemie Covid-19, a nastínit možnosti, jak lze prestiž profese sociální práce posilovat. Jde o prezentaci dílčích výsledků výzkumného šetření měření prestiže sociální práce mezi ostatními profesemi. Zobrazit text