sociální péče

Článek reaguje na současnou neopodstatněnou marginalizaci tématu duchovního rozvoje
a duchovních potřeb v oblasti sociální péče o seniory. Tak jako je spiritualita přirozenou součástí
osobnosti každého člověka nezávisle na jeho religiozitě či církevní příslušnosti, také spirituální
potřeby tvoří komplex hodnot společných religiózním i nereligiózním lidem. Jejich naplňování
úzce souvisí se stěžejními úkoly stáří, ležícími zejména v duchovní rovině: se zpracováním životního
příběhu, životní bilancí, smířením, přípravou na konec pozemské existence. Článek přináší dílčí
závěry kvalitativní studie Duchovní potřeby v životě jihočeských seniorů. Vymezuje pět stěžejních
spirituálních potřeb stáří – potřebu vědomí důstojnosti a hodnoty; smyslu a kontinuity životního
příběhu; naděje a životního cíle; víry a lásky a charakterizuje způsob a zdroje jejich naplňování
v běžném denním životě. Cestou k identifikaci spirituálních potřeb a podpoře jejich naplnění je
trpělivý rozhovor založený na aktivním naslouchání. Podstatou duchovního doprovázení seniorů
ovšem není sycení těchto potřeb z vnějšku, ale zejména pomoc při odkrytí vlastních zdrojů a vlastní
životní síly ke zvládání specifických úkolů stáří.Zobrazit text

The objective of this article is to react to negative evaluations of the 70s and 80s of the 20th century in Czechoslovakia published by contemporary authors. Findings obtained on the history of social care and social work in the studied period rest upon scientific procedures using relevant research strategies. Methodologically, the results are based on historical research, which is a specific type of scientific research dealing with history. Primary and secondary sources of written character deposited in the Research Institute for Labour and Social Affairs in Prague and the Ostrava City Archive are the subject of this research. To ensure validity of the findings from the content analysis, the research technique of questionnaire and semi-structured interview is applied within the methodology triangulation. Social care after 1970 concentrates on five areas of interest: care for elderly citizens, care for citizens with changed work abilities, care for children, young people and family, care for socially maladjusted citizens, and care for citizens of Roma origin. In terms of its content, the article deals with common features of social care indentified in the particular target groups.Zobrazit text