teorie zdravotního postižení

Cílem přehledové stati je deskripce teorií a modelů zdravotního postižení pro potřeby české sociální
práce. Studie vychází z obsahové analýzy teoretických zdrojů sociologie zdravotního postižení a disability studies. Nastiňuje aktuální teoretický diskurs sociální práce v kontextu zdravotního postižení, uvádí typologii definic, členění paradigmat a teorií zdravotního postižení, představuje vybrané
modely zdravotního postižení relevantní pro sociální práci. Závěrem nabízí možné aplikace teoretického obsahu studie pro praxi sociální práce.Zobrazit text