teorie zdravotního postižení

Cílem přehledové stati je deskripce teorií a modelů zdravotního postižení pro potřeby české sociální
práce. Studie vychází z obsahové analýzy teoretických zdrojů sociologie zdravotního postižení a disability studies. Zobrazit text