Evaluace sociální inovace: Vyhodnocování a plánování v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za využití nástroje Outcomes StarTM

Soňa Kalenda

Medailon autora:

Doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D., je docentkou sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Odborně se zaměřuje na kvalitativní přístupy ve výzkumu v sociální práci. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem jejich transformace, kdy se zaměřuje především na cílovou skupinu ohrožených dětí, seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem článku je popsat metodiku hodnocení a předložit parciální výsledky dopadové evaluace zaváděné sociální inovace vyhodnocování a plánování za využití nástroje Outcomes StarTM 3 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v ČR. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Plánování a vyhodnocování životní situace a míry ohrožení dítěte je nedílnou součástí uplatňovaných přístupů a metod sociální práce zaměřené na SPOD, které se následně promítají do jejich intervencí. METODY: Evaluace zaváděné sociální inovace a metodika jejího hodnocení je založená na případové studii využívající pro zvýšení validity získávaných poznatků triangulaci dat a metod. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že se jedná o efektivní nástroj jednoznačně využitelný u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, včetně dětí bez domova se zkušeností domácího násilí. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Vyhodnocování a plánování za využití nástroje Outcomes StarTM v oblasti SPOD vycházející z jeho české (adaptované) verze nabízí sociálním pracovníkům nový inovativní nástroj, který se jeví být nezbytným pro holistické vyhodnocování míry ohrožení těchto dětí a pro stanovování realistických a klienty internalizovaných cílů v průběhu individuálního plánování. Oblasti Domov a peníze a Emoční pohoda se ukazují z pohledu rodin ohrožených dětí nejpalčivějšími.

Klíčová slova:

sociálně-právní ochrana dětí, individuální plánování, Outcomes StarTM

s. 90 - 106

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné