6/2020

Evaluace v sociální práci

31.12.2020 Marta Nemčíková, Zuzana Katreniaková, Patricia Dobríková, Iveta Nagyová recenzovaný článek

Zámerom článku je zodpovedať otázku, aké sú aktuálne výskumné zistenia o efektívnych psychosociálnych intervenciách redukujúcich záťaž neformálnych opatrovateľov osôb žijúcich s demenciou pri Alzheimerovej chorobe (ACH) v domácom prostredí.Zobrazit text