Služby pro lidi se smyslovým postižením: rozdíly mezi nabídkou a poptávkou

Daniela Jaklová Střihavková

Medailon autora:

Mgr. Daniela Jaklová Střihavková působí na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajímá se o sociální práci s lidmi s postižením zraku a je jí blízká perspektiva disability studies.

Abstrakt:

CÍLE: Text zjišťuje, v čem se liší a v čem se podobají představy lidí se smyslovým postižením o poptávce po sociálních službách a představy poskytovatelů služeb o nabídce sociálních služeb pro lidi se smyslovým postižením. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Klíčovým konceptem je představa o poptávce po službách a jejich nabídce. Poptávce po službách rozumím jako představě o vlastních potřebách, o činnosti vedoucí k uspokojení potřeb, o způsobu zjišťování přiměřenosti nabízené služby a o zkušenosti s činností, která se prakticky vykonává. Nabídku definuji analogicky. METODY: Ve výzkumu využívám metody strukturovaného rozhovoru a focus group. VÝSLEDKY: Lidé se zrakovým postižením formulují své potřeby hlavně v oblasti styku s vidící většinou. Činnosti vedoucí k naplnění potřeb chápou jako cílené na většinovou vidící společnost. Poskytovatelé služeb pro lidi se zrakovým postižením vidí potřeby klientů hlavně jako přímé a nepřímé důsledky jejich postižení. Naplňování potřeb je realizováno uvnitř pomáhajících organizací, směrováno na lidi postižením zraku. Lidé s postižením sluchu jmenovali hlavně potřebu komunikace se slyšícími. Pomáhající popisovali širokou škálu potřeb a aktivit, která se velmi podobala potřebám popsaným poskytovateli služeb pro lidi s postižením zraku. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovníci by se měli nyní zaměřit na pomoc klientům v interakci s dalšími subjekty i ve chvíli, kdy to zahrnuje vyjednávání s těmito subjekty.

Klíčová slova:

sociální služby, lidé s postižením zraku, lidé s postižením sluchu, lidé se smyslovým postižením, potřeby, kvalitativní výzkum

s. 107 - 121

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné