Koncepce očekávání jako komplexní evaluační nástroj v sociálních vědách

Karel Řezáč

Medailon autora:

Mgr. Karel Řezáč je studentem doktorského studijního programu Sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a současně působí jako externí pracovník na Katedře sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2014 pracuje jako sociální pracovník náhradní rodinné péče v organizaci pověřené doprovázením pěstounských rodin.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem této teoretické studie je představit koncepci očekávání jako komplexní nástroj sloužící k evaluaci určitého stavu sociální reality v rámci oblasti sociálních věd. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Koncepce je v textu konstruována na základě teoretických východisek v podobě interpretací pojmu očekávání z oblasti vybraných sociálních věd (psychologie, sociologie a sociální práce). METODY: Text je teoretickou studií provedenou na základě metody interpretativní (diskurzivní) analýzy. VÝSLEDKY: Analýza jednak ukazuje paralely v principu diferenciace procesu očekávání napříč vybranými obory sociálních věd, které se zaměřují na různé úrovně fungování člověka ve společnosti, a současně konceptualizuje tento identifikovaný princip do podoby potenciálního evaluačního nástroje. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Uvedená koncepce očekávání jako evaluačního nástroje může sociálním pracovníkům a badatelům z oblasti sociální práce sloužit jako nový způsob hodnocení životní situace klienta na různých úrovních.

Klíčová slova:

očekávání, expektace, expektance, kognitivní očekávání, normativní očekávání, potenciality, hodnotný život, sociální vědy, evaluace

s. 23 - 34

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné