Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky

Libor Musil

Medailon autora:

Prof. PhDr. Libor Musil, CSc., působí na Masarykově univerzitě v Brně a na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí Praha, pobočka Brno. Zabývá se institucionalizací a identitou sociální práce a dilematy sociálních pracovníků v kontextu organizací.

Abstrakt:

CÍLE: Stať hledá odpověď na otázku: Jak sociální pracovníci interpretují očekávání těch druhých v jejich organizačním prostředí? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Odpověď vychází z předpokladu, že výkon očekávání závisí na osobní interpretaci očekávání jejím vykonavatelem. METODY: Odpověď je výsledkem deduktivně-kvalitativně pojaté sekundární analýzy zjištění rozhovorů se 16 sociálními pracovnicemi a dotazníkového šetření 729 sociálních pracovníků. VÝSLEDKY: Oslovení sociální pracovníci chápou očekávání subjektů v organizačním prostředí jako komplikace autonomní práce s klienty nebo zaběhaného provozu služeb. Své reakce na tyto komplikace subjektivně definují jako snahu působit v zájmu klientů na ty druhé nebo jako snahu přizpůsobovat klienty provozu služby. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovníci akceptují komplikace, které připisují očekáváním těch druhých. Toto zjištění vede autora k doporučení, aby se sociální pracovníci zabývali otázkami, zda vnímají své role v organizaci normativně, nebo interpretativně a jak jejich vnímání vlastních rolí ovlivňuje odbornou svébytnost jejich práce s klienty.

Klíčová slova:

sociální role, intepretace, osobní chápání očekávání, sociální pracovníci

s. 5 - 22

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné