Co má společného individuální akční plán a úkolově orientovaný přístup?

Pavel Horák

Medailon autorů:

Mgr. Pavel Horák studuje PGS a působí jako asistent na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU. Zabývá se oblastmi implementace veřejné a sociální politiky, sociologií byrokracie a organizace a sociální patologií.

Anotace:

Cílem tohoto článku je provést srovnání designu a filozofie individuálních akčních plánů aplikovaných v ČR a v zemích EU v oblasti politiky zaměstnanosti s úkolově orientovaným přístupem jakožto „tradiční“ metodou využívanou v oblasti sociální práce. Srovnání obou přístupů provádíme prostřednictvím prezentace jejich cílů, funkcí a dílších charakteristik. Z výsledků vyplývá, že obě pracovní strategie jsou v prostředí České republiky totožné. Během implementace individuálních akčních plánů na vybraných úřadech práce v ČR, kterého jsme byli svědky, jsme zaznamenali nepochopení její filozofie a z ní plynoucí neefektivnosti jednotlivými zprostředkovateli práce. V závěru stati proto uvádíme doporučení, která by zlepšila jak informovanost pracovníků úřadů práce,
tak i celkovou kvalitu poskytovaných služeb zavedením Standardů kvality sociálních služeb.

s. 82–90