Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj podpory sociální inkluze

Josef Slowík

Medailon autorů:

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., působí na katedře pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Věnuje se oblasti speciální pedagogiky a sociální práce (zejména práci s lidmi ze zdravotním postižením) nejenom v akademické rovině, ale udržuje si stálý kontakt s praxí jako lektor, konzultant a supervizor. Je autorem několika knižních publikací, redaktorem portálu iPoradna.cz a odborně se podílel na realizaci několika projektů zaměřených na sociální integraci znevýhodněných osob.

Anotace:

Dobrovolnictví můžeme považovat za aktivitu, která se v podmínkách naší společnosti začíná v posledních několika letech velmi úspěšně rozvíjet především v oblasti sociálních služeb – a nejenom tam. Současně je to ale také významný nástroj podpory vytváření inkluzivního prostředí, které je nezbytnou součástí občanské společnosti. Autor představuje souvislosti dobrovolnictví s ohledem právě na problematiku sociální inkluze – včetně příležitostí i případných rizik, která s sebou rozvoj těchto fenoménů aktuálně přináší.

Klíčová slova:

dobrovolnictví, dobrovolník, sociální inkluze

s. 43–48