Dobrovolnictví jako příležitost k mezigeneračnímu učení

Jana Kitliňská

Medailon autorů:

Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D., vystudovala obor Management a poradenství v sociálních službách na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V současnosti působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zaměřuje se na sociální práci s dětmi a mládeží, s akcentem na neziskový sektor.

Anotace:

Příspěvek objasňuje koncept mezigeneračního učení. K mezigeneračnímu učení může docházet v rámci různých kontextů, v nichž se při společných aktivitách setkávají mladí lidé a senioři. Dobrovolnictví seniorů, pro seniory a společně vykonávané dobrovolnictví poskytuje jednu z možností setkávání těchto dvou generací. Autorka si klade za cíl upozornit na význam mezigeneračního učení prostřednictvím dobrovolnictví vedoucího k rozvoji sociální mezigenerační solidarity a přispívajícího k ideálu naplňování individuálního lidského potenciálu coby opěrných rámců sociální práce.

Klíčová slova:

mezigenerační učení, mládež, senioři, dobrovolnictví

s. 126–133