Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce

Roman Baláž, Libor Musil

Medailon autorů:

Mgr. Roman Baláž je doktorským studentem sociální práce a výzkumníkem Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na problematiku organizačních podmínek integrace migrujících, pracovních podmínek sociální práce a aplikace manažerských metod v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky.

Prof. PhDr. Libor Musil, CSc., působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v brněnské pobočce VÚPSV. V rámci výuky a výzkumu se zabývá zejména otázkou identity sociální práce, aplikací teorie organizace při řešení dilemat sociálních pracovníků a tématem institucionalizace sociální práce.

Anotace:

Cílem textu je zodpovědět otázku „Jaké faktory mohou dle relevantní literatury bránit dosahování oborových zájmů sociální práce?“. Po metodické stránce je předkládaný text teoretickým článkem, který shrnuje poznání v oblasti bariér dosahování oborových zájmů sociální práce v ČR. Autoři v literatuře nachází společensky-kontextuální, organizačně-kontextuální, procesně-realizační a osobní faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce.

Klíčová slova:

zájem, oborový zájem, sociální práce, pracovní podmínky, dosahování zájmů, moderní profesionalizace, postmoderní institucionalizace, entropická transformace

s. 52–71