Hnutí osvobození v Latinské Americe, jeho aktuálnost a možnost aplikace do sociální práce

Stanislava Ševčíková

Medailon autorů:

Stanislava Ševčíková (Dipl. Theol.) je postgraduální studentkou sociální práce na katedře SPSP FSS MU v Brně. Výzkumně se zabývá teoriemi a metodami sociální práce, supervizí a prací s lidmi, tyto disciplíny také vyučuje.

Anotace:

Autorka prezentuje hnutí teologie osvobození v Latinské Americe na příkladu teologie osvobození Peruánce G. Gutierréze. Toto hnutí je relevantní pro sociální pracovníky především z toho důvodu, že 80 % Latinoameričanů je religiózních. Pochopení konceptů „osvobození“ od opresívních struktur může umožnit čtenáři reflektovaný vhled do problematiky třetího světa a najít cestu pomoci s českou zkušeností chudoby.

Klíčová slova:

teologie osvobození – Latin America – oprese – chudoba – empowerment

s. 87–95