4/2009

Sociální práce a rozvojová pomoc

10.9.2009 Květoslava Princová recenzovaný článek

Sociální práce je vnímána jako pomoc jednotlivcům, rodině, skupinám a komunitám. Mezinárodní sociální práce (sociální práce v rozvíjejících se zemích) je práce hlavně se skupinami a komunitami; s akcentem na jejich uschopňování a zejména na kontext, ve kterém se sociální práce děje.Zobrazit text

8.9.2009 Veronika Šimečková recenzovaný článek

Článek popisuje současnou situaci a problematiku vzdělání v Zambii. Kvalita vzdělání je jeden ze základních předpokladů rozvoje všude na světě. Výuka a výchova dětí (tzv. „dětí ulice“) v této zemi závisí na posouzení jejich stávající situace, především rodinného a sociálního prostředí.Zobrazit text

5.9.2009 Jakub Jinek recenzovaný článek

Článek je kritickou reakcí na tezi O. Chytila, která poukazuje na zásadní změny v současných společnostech, na jejichž základě vyzývá k přehodnocení dosavadních teoretických východisek sociální práce.Zobrazit text

2.9.2009 Jaroslava Raudenská, Martin Raudenský, Alena Javůrková recenzovaný článek

Při hledání herních prvků v psychologii jsme pokládali za nezbytné nejdříve zmapovat teoretické přístupy k pojetí hry z hlediska filozoficko- psychologického.Zobrazit text