Zánik (moderní) sociální práce samozrušením

Jakub Jinek

Medailon autorů:

Jinek Jakub vyučuje etiku v sociální práci, sociální a politickou filosofii na TF JU, kde působí rovněž jako proděkan pro vědu. Je také vědeckým pracovníkem FF UK.

Anotace:

Článek je kritickou reakcí na tezi O. Chytila, která poukazuje na zásadní změny v současných společnostech, na jejichž základě vyzývá k přehodnocení dosavadních teoretických východisek sociální práce. Článek ukazuje, že Chytilova výzva vychází z předpokladu konce moderny, který ovšem dostatečně nezdůvodňuje. Článek chce upozornit na to, že předpoklad konce moderní sociální práce je jednak teoreticky naivní, jednak nebezpečný, protože přitakává ekonomistům, kteří chtějí zrušit dosavadní formy sociální ochrany a sociální práci privatizovat s poukazem na změněné společenské podmínky.

Klíčová slova:

modernizace, konec moderny, reprivatizace, ekonomizace

s. 105–110