Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví

Petr Kolařík

Medailon autorů:

Mgr. Ing. Petr Kolařík je studentem PGS na katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se organizační kulturou a problematikou identity organizace. Současně pracuje jako ředitel Charity Veselí nad Moravou.

Anotace:

Článek se zabývá tématem identity katolické charity. Autor se snaží o popis hlavních rysů identity charity katolické církve a o určení, které z nich by případně mohly být v současnosti v ohrožení. Za nejproblematičtější vidí autor článku udržení katolické identity v personální oblasti.

Klíčová slova:

identita katolické charity, sociální služby

s. 75–84