Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování

Jan Kaňák

Medailon autorů:

Mgr. et Bc. Jan Kaňák vystudoval magisterský stupeň v oboru sociální práce a bakaláře ve dvouoboru psychologie/genderová studia. Pracuje jako sociální pracovník na Lince bezpečí. Dříve pracoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Spolupracoval s MÚ Nový Bor na pobytech pro klienty a klientky OSPOD. Je frekventantem systematického výcviku v Gestalt terapii.

Anotace:

Odpovědnost se ukazuje jako důležitý pojem nejen praxe, ale i výzkumu v sociální práci. Jako takový však zůstává poměrně mnohoznačný a není jednoduché jej interpretovat. Tato stať nejprve předkládá základní definování pojmu odpovědnosti, stejně jako model odpovědnosti využitý pro analýzu získaných dat. Kromě deskripce odpovědnosti se zaměřuje na to, jak pracovníci popisují vliv odpovědnosti na jejich rozhodování. Výzkum byl realizován na MÚ Kytkovice. Bylo využito kvalitativního rámce a data byla tvořena polo-strukturovanými rozhovory. Jako zásadní pro praxi rozhodování se ukázalo rozdělení klientů na tzv. technické a tzv. se vztahem, k nimž se pojí odlišný druh odpovědnosti.

Klíčová slova:

odpovědnost, rozhodování, dilema, OSPOD, dítě, struktura odpovědnosti

s. 68–80