3/2012

Současná politika státu a sociální práce

Uvedená práce čerpá z disertační práce Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání, kde je komplexně zpracovaná problematika vzdělanostní společnosti a klíčového momentu, kdy studenti opouštějí systém profesního vzdělávání, aby své schopnosti a vědomosti uplatnili na trhu práce.
Zkušenost vycházejících studentů ze vzdělání je stěžejní pro odhalení rizik a úskalí spojené s ideálem vzdělanostní společnosti, pragmatickou stránkou společenského života a reálnými možnostmi trhu práce. Zobrazit text

Autori diskutujú a poskytujú základné informácie o akademických esejách, ich kontexte a štruktúre
v sociálnej práci. Zameriavajú sa na základné princípy použitia tohto formátu v akademickom písaní viac ako iné najčastejšie používané metódy (seminárne práce a atď.) Príspevok tiež poukazuje na hlavné body pri hodnotení a vypracovaní kvalitnej eseje.Zobrazit text

Článek reflektuje význam etiky a požadavek komplexnosti v sociální práci, v návaznosti na úvahy francouzského filozofa Gillese Lipovetskeho o proměnách etického paradigmatu a na souvislostech etiky a zdraví. Zdůrazňuje přitom zvláště v etice sociální práce ne vždy doceňovaný význam individuálně etických motivací. Zobrazit text

Autoři článku předkládají výstupy z projektového šetření, realizovaného v rámci projektu GAČR č. 403/09/1113 s názvem „Výzkum náboženských interpretací motivujících k sociální práci“, jehož cílem bylo identifikovat různorodost křesťanské orientace pracovníků v sociálních službách a zkoumat souvislost této orientace s chápáním a realizací sociální práce. Cílem tohoto článku pak je prezentovat výše zmiňované identifikované různorodosti a souvislosti. Zobrazit text